Prije više od 20 godina obitelj Krivi?i? po?inje svoj pohod ka ugostiteljstvu. Na prostoru današnjeg restorana nalazila se mala ku?ica u kojoj su bra?a Marko, Marina i Luka zapo?eli svoju ugostiteljsku "karijeru" prodajom sladoleda i pi?a. Dok je mama Leticija u obiteljskoj ku?i ugoš?ivala turiste, te im sa radoš?u pripremala doma?a jela, tata Marko bio je zaslužan da u ku?i ribe nikad nije nedostajalo. Naime, ribarstvom se bavi ve? dugi niz godina a specijalnost mu je lov škampi sa vršama.

Na tim temeljima ra?a se uspješna obiteljska pri?a pod imenom MaMaLu.

MaMaLu danas svojim gostima nudi toplu i ugodnu doma?u atmosferu. Tradicionalna primorska kuhinja, smještaj u prekrasnim sobama tik uz more, te obiteljski pristup gostu, garancija su kvalitete koju naši gosti prepoznaju i rado nam se vra?aju.